Mandelbulb 3D Parameters: Organic Genesis
June 06, 2011
Mandelbulb 3D

For the Mandelbulb 3D enthusiasts out there, I'm putting up some of my best images along with their formulas. Click here to see the complete list.

folding3hr4lhr.jpg
Ads by Google

Posted by ellen at June 06, 2011 04:56 PM

Mandelbulb3Dv16{
O......1...U9...w....2A....8.a06SGq0.f/hyvkqYw3EzvT1HZEzxwX3y5NJ7oTDzkyDfzCgB7/E
..........................................2........Y./......../E........y.2.....
.....0.........U.o.1/....AE1K...Y2....E......UzIXLua2PnD/o.0J7vD...c./...w1....E
//EnAnAD/...1.kSIsuFVf5Vz..........EvFVf53iSIy1........7./.......y1...sD...../..
.wnPGAcCkqbL4K1cazn5vZXFiwzrzY2/SBGz..yjJ90p0REcazP6vZXFiwzrzQhgpmFezzxjq1IDqOBW
GwHgZflfm2etzcvqlUV0UOyD...../IvG1..Fa1...............sD.2E.0...........OaNaNaNa
7z1.................../E......MRb4.4qRO.kOrd/UoRb4.srRO.sVrd/.FSb4..............
.....................wzzz1.U..6.A....61...EB....I....U3...UC....0/...I1....UPJ22
Zs1..wdelyjeYFnzTeOgzf8No...mc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0...........2X0.wzzz1................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.47GzGD7.cxo7.2CEy8eR.g5P
D/kPUpaYG0kF.V1.Xs5crI0.B3W3.IbTUSH7.oI6K.kly/uBZ.EHVM/.Pw5crI0.B3W3.wqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A.....4....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/...E4.h/....................k/9.E0....
...................wzg53iSIsuFvD...................wz...........................
...............................................E........kz1.....................
......................0...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.................ckpX0LD8QvD........kz9........6./........zD..........2.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................M....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../.........................2........sz.........zD........6.2.....
...4./.............................................................../........zD
............................................}


Ads by Google


Ads by Google

 RSS   |   Contact Me


Ads by Google