Mandelbulb 3D Parameters: Circles within circles
June 05, 2011
Art | Mandelbulb 3D

For the Mandelbulb 3D enthusiasts out there, I'm putting up some of my best images along with their formulas. Click here to see the complete list.


Ads by Google

Posted by ellen at June 05, 2011 07:06 PM
Mandelbulb3Dv16{
O......1..EW9...w....2A...kfXPkMuNr3.znyJJo7Ta.EJApbDBgGyz1hNRUXt52szC94u5jAYU.k
................................fqohfZyVxz1........Y./......../E........y.2.....
.....0.........U.o.1/....Ake/...R/....E......M.T1ECwfWnD/..0J7vD...c./...wX.OaNa
z.....cD/...12...................................................y1...sD...../..
.wnPGAcC4IJko0AjXx1..........2E88wkBf.djfMHh45Zr4uHuiY/yoXyKzaDX.4hMejpD4jDdEMGr
4uPQ6UxoWdyKz8Wo/LDxcjpj...../Y0A.....................sD.2kz0...................
....................../E......MRb4.4qRO.kOrd/UoRb4.srRO.sVrd/.FSb4..............
................R....wzzz1.U..6.P....2C...EB....W1....8...UE...../...o11...UQ7o.
.....wdelyjeYFnzTeOgzf8No...mc..bSud.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.....................24Y0u0kvHvj/2X0.goG9/................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/...E4.h/....................k/9.E0....
...................wzg53iSIsuFvD...................wz...........................
...............................................E........kz1.....................
......................0...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.................ckpX0LD8QvD........kz9........6./........zD..........2.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................M....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../.........................2........sz.........zD........6.2.....
...4./.............................................................../........zD
............................................}



Ads by Google


Ads by Google

 RSS   |   Contact Me


Ads by Google