For the Mandelbulb 3D enthusiasts out there, I’m putting up some of my best images along with their formulas. Click here to see the complete list. Parameters for this one are below the fold.

Metallic Fountains


Mandelbulb3Dv17{
X.....S....K0...kR/..2M....KJg1FfXYrzefpDx87rw6E.mDKSm/91zncDvJn4fP2./4rcIU3ehvj
................................3F6Neetzf.2........Y./..................I/2.....
.................Q.04....6k/....D/....E4.....ATeDoeHFHnD/QETi8sDV1r34dkpXm1....U
z.EnAngD12../2UaNaNaN4xxz642MZ1h6UvjBnAnAnAPkz9..........Y.u1....y1...sD...../..
.w1...oDLSBXO5G8mwn7ma4pE9W/zSCE1S.5KCmjIiD.OPfeXw9IMh3ABkx6z42/HzX.QvmjOsVI.vcx
2wf8YTzUOMVAz6buAlvLkDmj.....ynE....F.........kD/I....sD.6E.0...................
.............ckpXm1...sD....z./St4.gsZP.EZLi/.TSt4.YuZP.kgLi/.xSt4ETi8sD7....k1.
.....orDZz1.....y/kz.w/5K.UL.w1.0/...k2...ED....N/....1....5....u....YX6...UOt5A
..EfisQlayldde95om8ZKk3NhpB62c..TxpL..EbG7eFT5wj/.cXcESLfz9...........kA8.UI0a8.
.s41pmERLz1.ilEhAIrxz0...........6X0.MHDz...R8Zc4xRkz.kuvBTuCfxD............0c..
yR7c...Fbf24LNvj.MJOyyyDuz9..........IV.86kzzzD...bHEkwNxy1.0qK3QGDsz0ED7HVT2Ryj
IEn1/QwXG/..tvrJdY9/z0EcgQmMoEyj.I3tpP.HNz9..M1AZ..U.06.w2mOW/3..1Ak.ACGKNpG.cgm
81./ThIGx.UaOe7.ACa9c6/..06U.ktNIt2B..6U.0E9hl07I.UaOe7.B35JCF1..06U.YWRdAW3..6U
.0EQvdIFj.UdaO8...UDp6..ee0Pex2.IJZJKh2.szbDp6..Z7bBsIa9e/rN..rN.sWOkR4.........
E.../A....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UNwz0......U8yDaNaNaNahkz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....AoPnZaPZ/pPrV1.gJ4BY/......................
.....................QaNaNaNatvj........Uz1........wz...................kz1.....
................................................................................
................................Y/...M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U...................................EnF.1......kg0E................
................................................................................
............................................}