For the Mandelbulb 3D enthusiasts out there, I’m putting up some of my best images along with their formulas. Click here to see the complete list.

Mandelbulb3Dv16{
O......1..EW9...w....2A...kfXPkMuNr3.znyJJo7Ta.EJApbDBgGyz1hNRUXt52szC94u5jAYU.k
................................fqohfZyVxz1........Y./......../E........y.2.....
.....0.........U.o.1/....Ake/...R/....E......M.T1ECwfWnD/..0J7vD...c./...wX.OaNa
z.....cD/...12...................................................y1...sD...../..
.wnPGAcC4IJko0AjXx1..........2E88wkBf.djfMHh45Zr4uHuiY/yoXyKzaDX.4hMejpD4jDdEMGr
4uPQ6UxoWdyKz8Wo/LDxcjpj...../Y0A.....................sD.2kz0...................
....................../E......MRb4.4qRO.kOrd/UoRb4.srRO.sVrd/.FSb4..............
................R....wzzz1.U..6.P....2C...EB....W1....8...UE...../...o11...UQ7o.
.....wdelyjeYFnzTeOgzf8No...mc..bSud.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.....................24Y0u0kvHvj/2X0.goG9/................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/...E4.h/....................k/9.E0....
...................wzg53iSIsuFvD...................wz...........................
...............................................E........kz1.....................
......................0...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.................ckpX0LD8QvD........kz9........6./........zD..........2.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................M....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../.........................2........sz.........zD........6.2.....
...4./.............................................................../........zD
............................................}