For the Mandelbulb 3D enthusiasts out there, I’m putting up some of my best images along with their formulas. Click here to see the complete list.

GARD Pro Not Registered

Mandelbulb3Dv16{
O......1..EW9...w....2A...kfXPkMuNr3.znyJJo7Ta.EJApbDBgGyz1hNRUXt52szC94u5jAYU.k
................................fqohfZyVxz1........Y./......../E........y.2.....
.....0.........U.o.1/....Ake/...R/....E......M.T1ECwfWnD/..0J7vD...c./...wX.OaNa
z.....cD/...12...................................................y1...sD...../..
.wnPGAcC4IJko0AjXx1..........2E88wkBf.djfMHh45Zr4uHuiY/yoXyKzaDX.4hMejpD4jDdEMGr
4uPQ6UxoWdyKz8Wo/LDxcjpj...../Y0A.....................sD.2kz0...................
....................../E......MRb4.4qRO.kOrd/UoRb4.srRO.sVrd/.FSb4..............
................R....wzzz1.U..6.P....2C...EB....W1....8...UE...../...o11...UQ7o.
.....wdelyjeYFnzTeOgzf8No...mc..bSud.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.....................24Y0u0kvHvj/2X0.goG9/................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.zzFoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1.Qs5crI0.B3W3..bTUSH7.oI6K..ly/uBZ.EHVM/.Mw5crI0.B3W3.kqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....U.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/...E4.h/....................k/9.E0....
...................wzg53iSIsuFvD...................wz...........................
...............................................E........kz1.....................
......................0...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0.................ckpX0LD8QvD........kz9........6./........zD..........2.....
........................................................Uz1........sz0..........
................................M....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../.........................2........sz.........zD........6.2.....
...4./.............................................................../........zD
............................................}